Egzamin maturalny z matematyki - WAŻNE 1-06-2020

Informacja o egzaminie maturalnym z matematyki, który wg harmonogramu odbędzie się w sali nr 1 w Computer College  dotyczy wyłącznie uczniów klasy IV PTI, poinformowanych przez wychowawcę klasy.
Pozostali absolwenci zdają egzamin na sali sportowej przy ul. Orlej.

Partnerzy