Komunikat dla ucziów I PG i i I WP LO! 2-10-2019

Szanowni Uczniowie wymienionych w tytule komunikatu klas pierwszych! W związku z jutrzejszą nieobecnością pana Kamila Barańskiego nie odbędą się lekcje religii na 1, 2 i 3 godzinie. Wyśpijcie się porządnie, jak jest okazja:).

Partnerzy