Konkurs „Święto liczby π” 14-03-2019

Dnia 14 kwietnia 2019 r. odbyła się VIII Edycja Szkolnego Konkursu „Święto liczby π”. Udział wzięło 7 trzyosobowych zespołów klas “Computer College”. Celem imprezy jest rozwijanie u uczniów zainteresowań matematycznych poprzez informacje zaprezentowane w ciekawy i niekonwencjonalny sposób. Konkurs rozpoczął się prezentacją multimedialn, której tematem była liczbie π na przestrzeni wieków oraz ciekawosteki o tej liczbie (autorzy: Antoni Krzyżkowiak, Roni Roczka kl. III PTI). Kolejny był quiz u Ludolfinie i cała seria konkursowych zadań (w tym plastycznych)  z liczbą π w roli głównej.
Jury w składzie: przewodniczący: mgr Małgorzata Śliwińska  – dyrektor “Computer College”, mgr Anna Bartkowska – nauczycielka matematyki, przedstawiciele społeczności uczniowskiej w składzie: Kamila Gnarowska,Gabriela Malarczyk, Dżesika Popławska, Edyta Stolarek i Hanna Styjewska z kl. II PLO po ocenie pracy poszczególnych zespołów klasowych przyznali następujące miejsca:

I miejsce zespół uczniów klasy II PTI w składzie:

Radosław Błędowski

Jakub Grębowicz

Rafał Moroz

II miejsce zespół uczniów klasy II PLO w składzie:

Nikola Krajkowska

Karol Pawlonka

Krystian Raczkowski

III miejsce zespół uczniów klasy III WLO w składzie:

Patryk Czarnecki

Aleksandra Młodzik

Kacper Rogula

“Święto liczby π“ to okazja do innego spojrzenia na matematyczne myślenie. Stworzyło możliwość publicznego zaprezentowania prezentacji multimedialych o treściach matematycznych przygotowanych przez uczennicę. Umożliwiło zaprezentowanie umiejętności plastycznych przy wykonaniu plakatu o treściach matematycznych. Dało sposobność łatwego przyswajania wiedzy podczas zabawy i korzystania z multimediów uatrakcyjniających naukę. Uczniowie z bardzo dużym zaangażowaniem rozwiązywali zadania konkursowe. Podjęli próby rozwiązania wszystkich zadań. W czasie konkursu panowała atmosfera dobrej zabawy i właściwej rywalizacji oraz integracji zespołów. Organizatorką konkursu była pani Ania Bartkowska. Dziękujemy jej za owocne starania.

Partnerzy