Młodzi Glosują w Computer College 24-05-2019

Centrum Edukacji Obywatelskiej od 25 lat zaprasza polskie szkoły do prowadzenia działań profrekwencyjnych przed wyborami. Do tej pory w symulacjach wyborów wzięło udział niemal 3 miliony uczniów i uczennic!
Celem akcji Młodzi głosują jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez:

  • umożliwienie młodym udziału w wyborach szkolnych i oddania głosu na konkretne komitety wyborcze;
  • dostarczenie informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów;
  • zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej, skierowane do dorosłych wyborców.

Młodzi ludzie – także niepełnoletni – mają swoje zdanie i poglądy. Program Młodzi głosują daje im możliwość wypowiedzenia się w ważnych sprawach dla kraju i wspólnoty europejskiej.
To informacja zawarta na stronie:  https://mlodziglosuja.pl

Nasza niezawodna nauczycielka z misją, pani Marta Włodarczyk stworzyła szczegółową relację z akcji, której, której notabene była inicjatorką i największą aktywistką. Oto ona:
Etap pierwszy – sprawdzenie wiedzy o wyborach i Parlamencie Europejskim
Zaplanowaliśmy wyłonić po 3 osoby z każdego oddziału klasowego aby przeprowadzić test online przy pomocy nowoczesnych technologii. Jesteśmy placówką, która kształci przyszłych informatyków więc wiedzieliśmy, że ten sposób quizu będzie dla nich motywujący. I nie zawiedliśmy się. Test znaleźliśmy na stronie internetowej dziennik.pl o dość kontrowersyjnym podtytule : Unia Europejska- znienawidzona czy wyśniona? . Jak się okazuje nasi uczniowie poradzili sobie z testem. Wspierał nas nasz koordynator, Grono Pedagogiczne oraz Dyrekcja Szkoły. Nie mieliśmy problemu z dostępem do komputerów dzięki naszym nauczycielom i ich pomocy w organizacji testu. Test został zapożyczony ze strony internetowej : dziennik.pl. Pytania dotyczyły Unii Europejskiej, Państw członkowskich oraz szczegółów dotyczących eurodeputowanych. Przepytaliśmy po 3 osoby z każdego oddziału klasowego. Zaskoczyła nas chęć podejmowania wyzwań przez naszych uczniów. Co więcej, zauważyliśmy, że nasi uczniowie chcą pogłębiać wiedzę na temat Unii Europejskiej. Wiedzą jak ważna jest dla naszego kraju. Największym wyzwaniem było zorganizowanie pracowni komputerowych na czas quizu ale poradziliśmy sobie dzięki koordynatorowi oraz nauczycielom przedmiotów informatycznych.
Wiemy jedno...trzeba kontynuować nasze działania. Wiedza na temat Unii Europejskiej nie jest "powalająca" ale dzięki takim zadaniom jak ten projekt mamy szansę ją zdobywać. Będziemy starali się pogłębić tę wiedzę z coraz większym zaangażowaniem uczniów naszej placówki. Naszymi następnymi działaniami będzie przygotowanie kart wyborczych, urny wyborczej i wyborów. Samorząd Szkolny zdecydował się również na przeprowadzenie pogadanki na temat wyborów w każdym oddziale naszej szkoły przy wsparciu nauczycieli oraz koordynatora.
Wniosek: Na pewno zagłosujemy... mamy świadomość wyborczą !!!
Kolejne zadania brzmiały następująco:  „Tym razem głosuję”"  i "Zorganizuj kampanię profrekwencyjną".
Zaplanowaliśmy szereg działań, które objęły całą społeczność naszej szkoły. Przygotowaliśmy plakaty dotyczące Unii Europejskiej, przeprowadziliśmy lekcje zgodnie ze scenariuszem : Czym zajmuje się Parlament Europejski? Nagraliśmy wspólny film promujący udział w wyborach (możecie go oglądać na naszej stronie). Podzieliliśmy się na grupy: jedna z nich była odpowiedzialna za przygotowanie i prezentację lekcji tematycznej, druga grupa była odpowiedzialna za stworzenie plakatów oraz rozwieszenie ich na terenie szkoły, trzecia za przekaz informacji o zbliżających się wyborach w naszej szkole oraz przygotowanie urny wyborczej. Uczniowie stworzyli nagranie zachęcające całą społeczność szkoły do podjęcia wyzwania... głosowania! Pracę zespołów wspierał zarówno koordynator jak i Dyrekcja Szkoły.
Zaplanowane działania zrealizowaliśmy od dnia 17.05- 21.05. 2019 roku. Zostały one przeprowadzone na terenie szkoły a także na naszych profilach facebookowych, aby dotrzeć do szerszego grona wyborców. Współpracowaliśmy z wychowawcami klas, którzy przeprowadzili lekcje tematyczne ze swoimi wychowankami. Pozytywnie zaskoczyła nas reakcja Grona Pedagogicznego, które chętnie włączyła się do naszych działań. Największym wyzwaniem był pomysł na film promujący kampanię oraz zachęcenie społeczności szkolnej do udziału w nim.
W dniach 17.05- 23.05.2019 przeprowadziliśmy cykl lekcji o Parlamencie Europejskim. Scenariusz, który wybraliśmy: Czym zajmuje się Parlament Europejski? zyskał sympatię zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Wzięły w nim udział wszystkie zespoły klasowe w naszej szkole.
Sądzimy, że udało nam się przekonać wszystkich uczniów do zmiany postawy z biernego wyborcy na aktywnego. Uczniowie są świadomi, że ich głos jest naprawdę ważny i że ma znaczenie.
Etap ostatni i najważniejszy – wybory młodzieżowe.
Podzieliliśmy zadania kilka dni przed wyborami. Wybory w naszej szkole odbyły się 22.05.2019 roku w głównym holu naszej szkoły. Jedna z grup była odpowiedzialna za przygotowanie stanowiska wyborczego oraz urny wyborczej. Druga grupa była odpowiedzialna za przygotowanie kart do głosowania, opieczętowanie ich, stworzenie list wyborczych, wydrukowanie protokołu zbiorczego ( po wyborach ta sama grupa była odpowiedzialna za przeliczenie głosów i uzupełnienie protokołu pod czujnym okiem koordynatora projektu). Trzecia z grup poinformowała uczniów kiedy i gdzie odbędą się nasze wybory i w jakiej formie je przeprowadzimy. Miejsce do głosowania zostało przygotowane dzień przed wyborami, rozwiesiliśmy flagę Unii Europejskiej oraz stworzyliśmy atmosferę wyborczą dzięki własnoręcznie stworzonym plakatom.
Uczniowie i uczennice mogli oddać swoje głosy podczas lekcji. Wszystko zostało wcześniej uzgodnione z nauczycielami oraz Dyrekcją Szkoły. Przedstawiciel Samorządu Szkolnego zapraszał każdą klasę z osobna na głosowanie. Dzięki temu na holu panował błogi spokój który był potrzebny w chwili podjęcia decyzji i oddania głosu. Uczestnicy wyborów byli zmotywowani i przejęci. Nauczyciele również. Największym wyzwaniem było dla nas przygotowanie wszystkich działań. Kosztowało to nas dużo rozgrywek logistycznych ale poradziliśmy sobie dzięki dużemu wsparciu ze strony wszystkich osób które widziały, że nasza inicjatywa i organizacja wyborów jest tak ważna.

Liczba uczniów uprawnionych do głosowania wynosiła 160. 117 uczniów wzięło udział w wyborach. 110 głosów ważnych, 7 nieważnych. Wyniki głosowania : największą liczbę głosów otrzymała Wiosna Roberta Biedronia, miejsce drugie należało do Konfederacji Korwin Braun Liroy Narodowcy a miejsce trzecie należało do partii PiS. Wynikami dzielimy się na naszej stronie internetowej do której mają dostęp wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy, rodzice oraz przyszłe pokolenie naszej szkoły.

Partnerzy