Młodzi policjanci z Computer College na konferencji dotyczącej praw dziecka 31-05-2016

W dniu 31.05.2016 w  auli Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Śniadeckich 2 odbyła się ogólnopolska konferencja pt. "Prawa Dziecka - Deklaracje i Rzeczywistość XXI wieku". Patronat honorowy nad konferencją objęli Rzecznik Praw Dziecka - Pan Marek Michalak, Prezydent Koszalina - Pan Piotr Jedliński oraz Rektor Politechniki Koszalińskiej - Pan prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal.  Tematyka poświęcona została szeroko rozumianym prawom dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka do ochrony wizerunku, danych osobowych i innych informacji wrażliwych. O tym, że dziecko ma swoje prawa, nikogo przekonywać nie trzeba, natomiast o tym, że funkcjonuje ono w przestrzeni publicznej, jako podmiot szczególnej ochrony prawnej, należy mówić głośno i wyraźnie. Konferencja  z udziałem ekspertów miała na celu uświadomienie wychowawców, nauczycieli, opiekunów oraz wszystkie osoby mające do czynienia z dziećmi, że wizerunek ich podopiecznych nie jest własnością publiczną i również podlega ochronie prawnej. Uczestnikami konferencji byli uczniowie I PLO, przyszli policjanci i strażnicy prawa. Liczymy na to, że wykorzystają możliwość podzielenia się zdobytą wiedzą z koleżankami i kolegami ze szkoły.

Partnerzy