Plany zajęć 30-11-2021

Ostateczny plan wyklaruje się wkrótce. Zaglądajcie tu często (a także do stref ucznia w zakładkach swoich szkół).

Pragniemy również poinformować uczniów LO, że dni mundurowe to: środa, czwartek i piątek.

TI TEB (e-sport i programista) - plan zajęć od 01.12.21
PTI (technik informatyk) - plan zajęć od 01.12.21
Liceum Ogólnokształcące - plan zajęć od 01.12.21
Legenda do opisu sal gimnastycznych
GRAFIK ZAJĘĆ POLICYJNYCH

Partnerzy