Podpisaliśmy porozumienie ze Służbami Więziennymi 28-08-2018

Dnia 28.08.2018 zawarliśmy oficjalne porozumienie z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Koszalinie. Na jego mocy uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach na terenie jednostek penitencjarnych. Mamy ogromną nadzieję na owocną i ciekawą współpracę. Poniżej zamieszczamy teść porozumienia.

Współpraca pomiędzy OISW a Computer College

Partnerzy