Program „Spragnieni życia nie pragną picia” 18-11-2018

Policjanci z koszalińskiej komendy spotkali się z młodzieżą z klas mundurowych uczęszczających do Computer College, w ramach przedsięwzięcia „Spragnieni życia nie pragną picia".
16.11.2018 r. w auli Computer College odbyło się spotkanie z uczniami klas mundurowych, w ramach programu „Spragnieni życia nie pragną picia", który jest realizowany na terenie miasta i powiatu koszalińskiego.
Problem nadużywania alkoholu jako jednej z substancji psychoaktywnych i zapobiegania poważnym konsekwencjom zdrowotnym i społecznym związanym z jego używaniem, zwłaszcza w młodym wieku jest jednym z priorytetowych zadań zarówno Policji, jak i innych instytucji państwa mających w swoich zadaniach ochronę bezpieczeństwa mieszkańców.
Z policyjnych statystyk wynika, że alkohol to substancja, która stanowi jeden z głównych czynników kryminogennych. Ma on ogromny wpływ na skalę i rodzaj przestępczości, przyczynia się do wzrostu agresji, przemocy i zachowań ryzykownych.
Wdrożenie programu profilaktycznego dotyczącego szkodliwości używania alkoholu przez policjantów z Wydziału Prewencji koszalińskiej komendy jest wyjściem naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom, jak również odpowiedzią na alarmujące wyniki badań i statystyki.
W trakcie wczorajszej prelekcji poświęconej uzależnieniom, uczniowie dowiedzieli się o zachowaniach, do których najczęściej dochodzi pod wpływem alkoholu, mogli również zobaczyć jak zmienia się rzeczywisty obraz, zakładając specjalne okulary o nazwie „alcogogle".
Mundurowi przekazali również informacje dotyczące procesu naboru i służby w Policji, w ramach przedsięwzięcia „Zaplanuj swoją przyszłość - wstąp w Nasze szeregi". Funkcjonariusze przedstawili wymagania stawiane potencjalnym kandydatom ubiegającym się o przyjęcie do Policji oraz omówili poszczególne etapy rekrutacji.

Kac - historia pisana komiksem

Partnerzy