Przeciwko nietolerancji i wykluczeniu – akcja naszych uczniów 29-10-2019

Placówka Computer College od lat promuje idee równości, tolerancji, poszanowania praw wszystkich ludzi. Nie akceptujemy postaw agresywnych i radykalnych. W ostatni piątek, 28.10.2018, postanowiliśmy zamanifestować swoje poglądy w siedzibie szkoły. Uczniowie stworzyli plakaty, które z przyjemnością publikujemy na naszej stronie.

Partnerzy