Terminy konsultacji 28-05-2020

Rozpoczynamy zaordynowane przez MEN konsultacje z uczniami. Sukcesywnie będziemy zamieszczać informacje o terminach.

Harmonogram konsultacji dla uczniów w szkole
Konsultacje z matematyki dla klas I LO i PTI - TEAMSY
Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów CC
Konsultacje w szkole - procedury bezpieczeństwa
Konsultacje z absolwentami - procedury

Partnerzy