Klasa administracyjno-prawna


KLASA ADMINISTRACYJNO-PRAWNA

KLASA OBJĘTA PATRONATEM POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ I ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KOSZALINIEW czasie nauki w 3 letnim liceum w klasie administracyjno-prawnej:

 • poszerzysz wiadomości z historii i języka polskiego;
 • poznasz podstawowe zasady działania wymiaru sprawiedliwości;
 • odwiedzisz sąd, będziesz świadkiem rozprawy na sali sądowej;
 • będziesz współpracował z pracownikami naukowymi Politechniki Koszalińskiej w realizacji materiału nauczania przedmiotów rozszerzonych do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych;
 • solidnie przygotujesz się do egzaminu maturalnego;
 • przygotujesz się do studiowania na uczelniach wyższych;
 • będziesz miał możliwość udziału w kołach zainteresowań: fotograficznym, wolontariatu, teatralnym, informatycznym;
 • spotkasz się z przedstawicielami zawodów prawniczych;
 • zdobędziesz podstawowe umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej;
 • opanujesz podstawy archiwistyki;
 • nauczysz się posługiwać urządzeniami biurowymi;
 • poznasz elementy prawa administracyjnego;
 • rozszerzony  program nauczania języków obcych, dodatkowo nowość – język rosyjski;

Poza tym w programie nauczania :

 • w cyklu kształcenia będziesz miał możliwość uzyskania certyfikatu ECDL;
 • zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są między innymi na strzelnicy i siłowni

Języki obce: język angielski i język niemiecki

RAMOWE PROGRAMY ZAJĘĆ DLA PROFILU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO

Program dla absolwentów szkół podstawowych
Program dla absolwentów gimnazjów

Partnerzy