KLASA STRAŻY POŻARNEJ


KLASA STRAŻY POŻARNEJ

KLASA OBJĘTA PATRONATEM OSP ORW KP MARES W KOSZALINIE
W czasie nauki w 3 letnim liceum w klasie straży pożarnej:

 • będziesz uczestniczył w szkoleniach prowadzonych w jednostce ratowniczo – gaśniczej;
 • zapoznasz się z organizacją Ochotniczych Straży Pożarnych;
 • zdobędziesz wiedzę o zagrożeniach i sposobach zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych;
 • poznasz zasady bhp podczas działań prowadzonych przez Ochotnicze Straże Pożarne;
 • nauczysz się dowodzenia (kierowania) zespołem;
 • poprawisz sprawność fizyczną, umiejętności strzeleckie;
 • zdobędziesz certyfikat potwierdzający umiejętności udzielania pomocy w nagłych wypadkach;
 • w cyklu kształcenia będziesz miał możliwość uzyskania certyfikatu ECDL;
 • solidnie przygotujesz się do egzaminu maturalnego;
 • przygotujesz się do studiowania na uczelniach wyższych;
 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności analityczne;

Poza tym w programie nauczania :

 • strzelectwo
 • ratownictwo przedmedyczne
 • zajęcia ogólno-ratownicze i przeciwpożarowe prowadzone w jednostce ratowniczo-gaśniczej
 • obsługa sprzętu gaśniczego

Partnerzy