Informacje ogólne

Publiczne Technikum Informatyczne "Computer College"  to szkoła z wieloletnią tradycją utworzona z myślą o tych, którzy lubią informatykę i przedmioty techniczne a w przyszłości chcieliby wykonywać zawód technika informatyka. W trakcie nauki uczniowie mogą uczestniczyć w szkoleniach autoryzowanych Linux, Novell, Microsoft, ECDL oraz otrzymać cenione w branży informatycznej certyfikaty międzynarodowe.

Nauka w technikum trwa 4 lata dla absolwentów gimnazjum, 5 lat dla absolwentów szkół podstawowych.

Atuty szkoły:

 • ścisła współpraca z pracownikami naukowymi Politechniki Koszalińskiej w zakresie materiału niezbędnego do kontynuowania nauki na kierunkach inżynierskich i informatycznych
 • praktyki zawodowe na Politechnice Koszalińskiej, w urzędach oraz firmach informatycznych
 • możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania różnymi systemami operacyjnymi, administrowania siecią, projektowaniem programów użytkowych oraz stron www, obsługą programów narzędziowych, grafiki komputerowej
 • nauka języków obcych poszerzona o słownictwo techniczne

Publiczne Technikum Informatyczne jest placówką posiadającą nowoczesny i funkcjonalny sprzęt. Klasy wyposażone są projektory multimedialne, tablice interaktywne oraz wysokiej klasy komputery z dostępem do Internetu.

Nasi partnerzy:

Podpisaliśmy porozumienie współpracy z:

Wychowanie fizyczne w naszej szkole to m.in. zajęcia z samoobrony, strzelectwo oraz siłownia.

Uczniowie naszej szkoły biorą czynny udział w projektach unijnych. Do najistotniejszych należy zaliczyć:

 • Od praktyki zawodowej do sukcesu zawodowego. Warsztaty praktyczne w szkolnej firmie symulacyjnej NET
 • Lepszy start zawodowy dla technika informatyka
 • As kompetencji
 • Wirtualna fizyka
 • Szkoła nowych technologii
 • Strategia Nowych i Otwartych Implementacji
 • Projekt z priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 

Wejście do portalu edukacyjnego eCollege

http://ecollege.cc.edu.pl/

Partnerzy