Statut i zarządzenia

Koncepcja pracy szkoły

Statut Publicznego Technikum Informatycznego
Statut TI TEB Edukacja

ZARZĄDZENIA DYREKCJI

Procedury bezpieczeństwa - COVID
Wewnątrzszkolne zasady oceniania
Wewnątrzszkolne zasady oceniania zachowania
Zarządzenie dot. korzystania z telefonów komórkowych
Zarządzenie dot. egzaminu maturalnego
Zarządzenie dot. egzaminu zawodowego uczniów PTI
Zasady usprawiedliwiania nieobecności

Partnerzy